Värmepanna

Brf Gryningen i Falkenberg

Lathund för Värmepump NIBE FIGHTER 310P

 

OBS! Detta är ett extra förtydligande av vissa delar av den skötsel som du som bostadsrättsägare måste utföra på värmepumpen. Om regelbunden service inte utförs, får värmepumpen en kortare livslängd. Dessutom kan det bli allvarliga konsekvenser om säkerhetsventilerna inte fungerar vid driftsfel. För vidare instruktioner hänvisar vi till NIBE’s egna monterings och skötselanvisning. Den finns på WWW.NIBE.SE. För att hitta rätt, sök efter frånluftsvärmepump FIGHTER 310P Kontakta gärna NIBE på telefon 0433-73995.

 

Varje lägenhet i BRF Gryningen i Falkenberg har en värmepump.

Underhållsarbete Cirka var tredje månad kommer felkoden A-01 att synas i displayen. Det betyder att du behöver rengöra filtret som sitter i värmepumpen. Vrid strömställaren till ”0” och ta loss den övre kåpan. Ta ut det stora plastfiltret i det högra hörnet och dammsug försiktigt bort det damm som finns där. Sätt tillbaka filtret och kåpan. Vrid därefter tillbaka strömställaren till ”1”.

 

Säkerhetsventil med beteckning 47 enligt manualen (se bild till höger) skall ”motioneras” var 3:e månad. Detta görs genom att vrida den nästan ett halvt varv moturs. Vattnet kommer då att sluta spruta och ventilen kommer att klicka till och stänga flödet automatiskt. OBS! Gör detta ganska ”bryskt” med en bestämd rörelse. Om du vrider långsamt så kan det bli rejält blött på golvet. Ha för vana att alltid ha med dig en trasa.

Säkerhetsventil med beteckning 52 enligt manualen (se bild nedan) skall ”motioneras” en gång per år. Detta görs genom att vrida den nästan ett halvt varv moturs. Vattnet kommer då att sluta spruta och ventilen kommer att klicka till och stänga flödet automatiskt. OBS! Gör detta ganska ”bryskt” med en bestämd rörelse. Om du vrider långsamt så kan det bli rejält blött på golvet. Ha för vana att alltid ha med dig en trasa.

 

Nedan kommer ett videoklipp som visar hur man kan göra.

Copyright © Brf Gryningen i Falkenberg