Gemensamma utrymmen

Brf Gryningen i Falkenberg

Soprummet

I soprummet är det väldigt viktigt att vi sorterar soporna ordentligt. Större plastbehållare, glasbehållare eller större papperskartonger hänvisas till återvinningscentralen. Om det är fullt i någon av behållarna så är det INTE ACCEPTABELT att bara slänga soporna på govet eller ovanpå behållarna. Om vi inte kan hantera detta så kommer det att bli dyrare för oss, vilket kommer att resultera i höjning av avgiften och det vill vi såklart inte. I soprummet finns ett schema vem som ansvarar för städning av soprummet, med städning menas att sopa golvet minst en gång i veckan och se till att soprummet känns rent. Om vi alla hjälps åt och sköter oss så får vi en trevligare miljö för alla.

 

Gräsklippare

Föreningen har en gräsklippare som står i soprummet. Den ska skötas varsamt samt rengöras efter användning. Det står en dunk med bensin bredvid klipparen och skulle det behövas mer så är det bara att informera någon i styrelsen.

 

Cykelförråd

Cykelförrådet är tänkt att användas som just cykelförråd och inte som cykelverkstad. Om det ställs in cykeldelar eller cyklar som saknar funktion och det inte görs något med dessa då tar föreningen sig rätten att ställa ut dessa i en vecka utanför huset med uppmaning att göra något med cykeln/delarna. Görs ingenting inom en vecka då slängs cykeln/delarna vid nästa städtillfälle. Ställ in endast de cyklar som verkligen används så att det inte blir ett cykelskrotrum.

Vi har även lite trädgårdsredskap som är till allas förfogande.

 

Teknikrum

Föreningen har tillgång till ett teknikrum där det finns lite verktyg och där man kan utföra mindre snickeriarbeten. Be någon ur styrelsen om nyckel när du vill låna utrymmet.

 

Parkering

Det är fri parkering i området för de boende.

 

Grönområde

Vi har lite grönområde som vi sköter inom föreningen. Grovt indelat är att hus 15 och 21 hjälps åt med området i mitten och att hus 25 och 27 hjälps åt med området mot skogen. Vi hoppas att det även kommer att forsätta fungera bra i framtiden. Finns även en röjsåg så att vi kan hålla övriga delar av föreningens mark i bra skick.

Copyright © Brf Gryningen i Falkenberg